Trim & Mitre Saw Access

TABLE SUPPORT UG-KS60

Product Code: F200129
$750.00 (GST Excl.)

TABLE SUPPORT KA-UG-KS 60-L (Indent)

Product Code: F201907
$490.00 (GST Excl.)

TABLE SUPPORT KA-UG-KS 60-R (Indent)

Product Code: F201908
$490.00 (GST Excl.)

Trimming Attachmnt Kapex KA-UG-KS 60-R/L

Product Code: F201909
$850.00 (GST Excl.)

KIT UG-KA-KS 60 Set Mobile Work Stand

Product Code: F202055
$1,500.00 (GST Excl.)

TABLE SUPPORT KA-KS 120-R

Product Code: F495968
$650.00 (GST Excl.)

TABLE SUPPORT KA-KS 120-L

Product Code: F495969
$650.00 (GST Excl.)

Mobile Work Stand / Trolley for Kapex

Product Code: F497351
$750.00 (GST Excl.)

Trimming Attachment KA-UG-R (497352)

Product Code: F497352
$490.00 (GST Excl.)

Trimming Attachment KA-UG-L (497353)

Product Code: F497353
$490.00 (GST Excl.)

Underframe UG-KA Set (for KS 120)

Product Code: F497354
$1,500.00 (GST Excl.)

Trimming Attachments Kapex 120 L/R

Product Code: F497514
$850.00 (GST Excl.)